X

There are two other ways of getting your Chipex Kit:

Already have your colour code?:

or search using your car model

Please wait...

Om din färg inte fanns med i vår databas – oroa dig inte. 22% av våra kunder måste fortfarande manuellt lägga till sina fordonsuppgifter när de gör beställningar, så du är inte ensam.

Fyll i så mycket information du kan, och kom ihåg att vi erbjuder vår 100% färgmatchningsgaranti på alla kit oavsett.

Vi kommer att kontakta din biltillverkare, bekräfta din färgkod med hjälp av informationen ovan och sedan skicka iväg ditt bättringskit inom 24 timmar!

Eller ring +44 (0) 1295 258 308

Behöver du hjälp eller råd? Ring oss:

+44 (0) 1295 258 308

Användarpolicy

1. Introduktion


Det här är vår användarpolicy. Om du använder vår hemsida betyder det att policyn gäller dig och att du godkänner den som en del av webbplatsens villkor www.chipex.com/se.


 

Vi kan ändra vår policy när som helst, så vi förväntar oss att du kommer tillbaka till den här sidan för att läsa ändringarna emellanåt. Det kan också ske förändringar på andra ställen på webbplatsen.
2. Vilka vi är

www.chipex.com/se administreras av CHIPEX, ett aktiebolag i Storbritannien som står registrerat i England under företagsnumret GB69808.


 

Viktig information om oss:

 

Företagets registrerade kontor ligger vid: Unit 10 Thorpe Way Industrial Estate, Banbury, Oxfordshire OX16 4SP

 

Företagets handelskontor ligger vid: Unit 10 Thorpe Way Industrial Estate, Banbury, Oxfordshire OX16 4SP

 

Företagets VAT-nummer är: 120 3396 51
3. Vad du inte får göra


 Du får inte använda hemsidan för att göra något av följande:

 

 • Bryta någon lag eller förordning

 • Göra något olagligt, eller något som har en olaglig verkan

 • Skada eller försöka skada minderåriga

 • Använda material som inte möter våra standarder (dessa står listade nedan)

 • Skicka oönskad reklam (även känt som spam)

 • Överföra data eller material som är skadligt för andra program, mjukvara eller hårdvara (till exempel virus, trojaner, maskar, osv.)

 • Kopiera eller på något sätt återförsälja någon del av vår hemsida (om vi inte tillåter det enligt hemsidans villkor)

 • Hindra eller skada någon del av vår hemsida, utrustning eller mjukvara, eller våra nätverk eller lagringssystem.
4. Standarder för webbaserat innehåll


 Här hittar du våra standarder för webbinnehåll. De gäller allt material du bidrar med på vår webbplats och alla interaktiva tjänster.

 

Du måste noggrant följa dessa standarder.

 

Dina bidrag måste vara:

 

 • Korrekta (om informationen gäller fakta)

 • Unika (om bidragen är åsikter)

 • Lagliga


 Dina bidrag får inte vara:

 • Nedsättande, oanständiga eller stötande

 • Vilseledande, trakasserande, störande, hotande eller invadera någons privatliv.

 

Och bidragen får inte:

 

 • marknadsföra sexuellt material

 • uppmuntra till våld eller diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, ålder, handikapp eller sexuell läggning

 • kränka någon annans immateriella rättigheter

 • användas för att imitera någon annan eller anta någon annans identitet

 • uppmuntra till eller medverka i en handling som bryter mot lagen.
5. Interaktiva tjänster


 Våra standarder för interaktiva tjänster, t.ex. chattrum och anslagstavlor, är följande:

 

 • Vi kommer tydligt att berätta om tjänsten

 • Vi kommer att berätta hur vi modererar tjänsten på hemsidan

 • Vi kommer att försöka bedöma risker på hemsidan (speciellt för barn) och moderera om vi anser det lämpligt.

 

Observera att vi inte måste moderera våra interaktiva tjänster. Vi ansvarar inte för någon förlust för någon som inte använder vår hemsida enligt våra standarder (oavsett om vi har modererat tjänsten eller inte).

 
6. Viktigt meddelande till föräldrar

 Barn bör endast ha tillgång till vår interaktiva tjänst med föräldrarnas samtycke.

 

Om du låter ditt barn använda vår tjänst råder vi dig att förklara riskerna. Moderering är inte alltid effektivt.

 

Vänligen kontakta oss om du har en fråga om moderering.
7. Utlämnande av information till domstol


 Om du måste utlämna konfidentiell information via order av domstol eller till annan myndighet är du tillåten att göra det.8. Avstängning och uppsägning


Om vi tror att du har brutit mot vår policy kommer vi att vidta de åtgärder vi anser nödvändiga.

 

Dessa kan inkludera:

 

 • att tillfälligt eller permanent hindra dig från att använda hemsidan

 • att ta bort material du har bidragit med på hemsidan

 • att skicka en varning

 • att vidta rättsliga åtgärder

 • att kontakta rätt myndigheter

 

Vi åtar oss inte lagligt ansvar och kommer inte att betala kostnader för de handlingar som krävs för att ta itu med ditt brott mot vår policy.