X

There are two other ways of getting your Chipex Kit:

Already have your colour code?:

or search using your car model

Please wait...

Om din färg inte fanns med i vår databas – oroa dig inte. 22% av våra kunder måste fortfarande manuellt lägga till sina fordonsuppgifter när de gör beställningar, så du är inte ensam.

Fyll i så mycket information du kan, och kom ihåg att vi erbjuder vår 100% färgmatchningsgaranti på alla kit oavsett.

Vi kommer att kontakta din biltillverkare, bekräfta din färgkod med hjälp av informationen ovan och sedan skicka iväg ditt bättringskit inom 24 timmar!

Eller ring +44 (0) 1295 258 308

Behöver du hjälp eller råd? Ring oss:

+44 (0) 1295 258 308

Villkor

Chipex har försökt att beskriva produkter korrekt men variationer kan finnas för vissa varor. Inga ersättningskrav, oavsett hur de uppstår, kommer att överstiga priset på de varor som levereras till köparen.

Chipex skall inte hållas ansvarig för någon följdskada som uppstår till följd av en pliktförsummelse i avtal eller på något annat sätt. Bolaget kan inte ta något ansvar för underlåtenhet att följa specifika instruktioner. Detta uttalande påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Varor säljs under förutsättning att de endast används för avsedda ändamål. Chipex accepterar inget ansvar för hur bildad eller outbildad personal utan kvalificerad handledning använder eller missbrukar utrustning levererad av oss. Alla erbjudanden är föremål för lagertillgänglighet och vi förbehåller oss rätten att begränsa eller avvisa order om varje ansökan om kredit när som helst. Vi är noga med att visa korrekta färger, storlekar och specifikationer och sådana beskrivningar, som ges som en vägledning, kan ändras av säljaren utan förvarning.

Genom att göra en beställning hos Chipex accepterar köparen och säljaren följande villkor.

 

1. DEFINITIONER. I dessa villkor hänvisar säljaren, eller företaget, till Chipex och köparen hänvisar till inköpare av varor från säljaren.

2. INTELLEKTUELL EGENDOM. Upphovsrätt, varumärken, databaser och andra intellektuella rättigheter skyddar varorna som levereras. Du får ej återge, modifiera, kopiera, distribuera eller använda i reklamsyfte något material eller innehåll utan skriftligt tillstånd från Chipex.

3. PRISER. Är de som gäller vid leverans och är föremål för ändringar om nödvändigt. Om inget annat anges inkluderas moms och fraktkostnad i angivna priser och leveransavgifter.

4. BETALNING. Betalning sker till bolaget i sin helhet innan varor skickas iväg.

5. ANSPRÅK. Ersättningsanspråk för förlust av eller skada på gods under transport kan inte godtas om inte företaget kontaktas inom 48 timmar efter mottagandet av varor, i händelse av skada. Företaget måste informeras i skrift inom 14 dagar från fakturadatumet i händelse av förlust. Företaget godtar inte anspråk utanför de angivna tidsfristerna.

 

6. RETURVAROR. När varor har beställts av misstag eller inte uppfyller förväntningar kan företaget acceptera returnering av varor på följande villkor.

a) En efterfrågan skall göras till Chipex inom sju dagar efter mottagandet av varor.

b) Om du vill returnera oönskade varor skall du se till att alla köpta produkter är i ursprungligt skick, oförändrade (till exempel tillägg av personliga logotyper), oanvända och att de skickas tillbaka till oss i originalförpackningen. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

c) Återbetalning beror på varupriset minus en expeditionsavgift på 10%. Fraktavgifter återbetalas inte.

d) Returnering accepteras endast om tillstånd att returnera varan har getts. Referensnumret skall anges på medföljande dokumentation. För din egen säkerhet, vänligen be om ett kvitto när du skickar försändelsen eftersom bolaget inte tar ansvar för förlorade paket.

e.) Återbetalningar och returneringar accepteras INTE för specialbeställda varor, såsom Chipex bättringsfärg, eftersom produkten anpassas enligt köparens önskemål.

7. LEVERANS. Eventuella leveranstider lämnas i god tro, men är inte bindande. För att snabba upp leveransen skickas alla produkter direkt efter beställning. Chipex tar inget ansvar för transportförseningar eller omständigheter utanför deras kontroll som försenar leveransen av produkter. Varken Chipex eller deras utsedda transportföretag godtar anspråk på följdskador från försenade leveranser.

8. EXPORT. Beställningar utanför EU är föremål för lokala skatter och avgifter.

9. AVBESTÄLLNING. Innan produkterna skickas iväg går beställningen att avbryta, men endast på följande villkor:

a) 5% expeditionsavgift för standardartiklar.

b) Produkter såsom specialutrustning eller varor med individanpassade logotyper kan inte avbeställas och betalning måste göras i sin helhet.

10. AVBESTÄLLNING EFTER ATT VAROR HAR SKICKATS GODTAS INTE

11. ÄNDRINGAR. Eventuella ändringar i beställningen måste bekräftas i skrift av köparen och godkännas i skrift av företaget.

12. GARANTI. Alla produkter är garanterade enligt tillverkarens garanti; inga returneringar eller ersättningar accepteras vid brand, olycka, felaktig användning, slitage, vanvård eller försök till reparation eller justering.

13. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

a) Alla produktrisker övergår till köparen vid leverans, men varor tillhör fortfarande Chipex och äganderätten skall överlämnas till köparen endast vid full betalning av hela beloppet till Chipex.

b) Köparen samtycker till att Chipex eller utsedda ombud innan utbetalning av hela varubeloppet kan komma in i köparens lokaler för att hämta sådana varor på begäran av säljaren. Innan full utbetalning skall köparen hålla varorna åtskilda och identifierbara för ändamålet, och returnera varorna till säljaren om denne så önskar.